Glavni trener kluba je Vladimir Stanič. Rojen je bil 1962. leta, po izobrazbi pa je magister ekonomskih in poslovnih ved. S karatejem se je prvič srečal, ko je imel nepolnih 12 let, vendar je kmalu začasno prekinil z vadbo. Z resnimi treningi karateja pa je pričel 1977. leta v Karate klubu Kamnik pod tehničnim mentorstvom Vlada Paradižnika. Do 1989. leta je treniral Sankukai karate, nato pa je prešel na Shotokan ter se izpopolnjeval pri Pavlu Oblaku iz Škofje Loke ter Josipu Kovšci iz Postojne, s katerima še danes tesno sodeluje. Pri Vladu Paradižniku je leta 1984 opravil izpit za 1. kyu. Po zamenjavi stila pa je leta 1994 opravil izpit za mojstra karateja 1.DAN pri dr. Vladimirju Jorgi.

V obdobju 1981/85 je v Karate klubu Kamnik deloval kot asistent in pomočnik glavnega trenerja, v letih 1985/87 pa tudi kot glavni trener. Vsa leta delovanja v sankukai organizaciji je  tudi tekmoval in dosegel kar nekaj lepih uvrstitev tako na regijskih prvenstvih kot med klubskih tekmovanjih. Ravno tako se je udejstvoval  kot sodnik ter leta 1984 opravil izpit za regijskega sodnika.

Spomladi l.1987 je na Fakulteti za telesno kulturo v Ljubljani opravil izpit za trenerja karateja. Jeseni istega leta  pa so na pobudo nekaterih članov Karate kluba Kamnik pri Športnem društvu Virtus Duplica ustanovili karate sekcijo. Vodenje le te in trenersko delo je prevzel Vladimir Stanič. Ker na začetku v društvu še ni bilo  tekmovalcev je poleg vloge trenerja deloval tudi kot tekmovalec in z dobrimi rezultati dvigoval razpoznavnost sekcije. Poleg regijskih tekmovanj je sodeloval tudi na republiških tekmovanjih, bil pa je tudi član gorenjske ekipe, ki je v letih 1987 in 1992 tekmovala na turnirjih Alpe  - Adria. Še vedno uspešno tekmuje v veteranski kategoriji, saj je kot veteran pridelal že kar nekaj odličij.

Kot trener je uspel dvigniti kvaliteto treniranja in uspehi tekmovalcev so se večali. Njegovi učenci so začeli posegati po državnih naslovih in mednarodnih uspehih. Da so njegove usmeritve pravilne dokazuje veliko število članov in dobri rezultati na tekmovanjih že vrsto let. Pod njegovim vodstvom je Karate klub Virtus Duplica postalo nedvomno najuspešnejše karate društvo v kamniški občini.

Vsa ta leta pa se Vladimir Stanič ni udejstvoval samo v karateju, od leta 1972 do 1999 je aktivno igral v Mestni godbi Kamnik, sedaj pa deluje kot podporni član. Za svoje delo v ljubiteljski glasbeni dejavnosti je prejel zlato Gallusovo priznaje.