Žal življenje včasih ubira čudna, nam nerazumljiva in žalostna pota. Tako je v naših  vrstah ostala nenadomestljiva praznina ob izgubi naših dveh članov. Spomini na druženje z njima  bodo ostali za vedno.
Nikoli vaju ne bomo  pozabili.

Andrej Homšak
1975-1993

Kristjan Stanič
1985-1999

.